Veelgestelde Vragen

+Waaraan herkent u een Kwaaitaalvloer?
U herkent de Kwaaitaalvloer aan de vorm van de elementen. Vanaf een bepaalde datum zijn polystyreen ‘kopschotten’ toegepast waarin de tekst ‘Kwaaitaalvloer’ is geperst.
+Wat is betonschade?
Vloeren waar betonschade of ‘betonrot’ in voorkomt, zijn tussen 1965 en 1981 geproduceerd door de firma’s Kwaaitaal en Manta. In de jaren zeventig moest heel snel en veel worden gebouwd. Om de productie te verhogen, is calciumchloride toegevoegd aan het beton om de vloeren sneller te laten harden. Door die chloride is de wapening in de vloeren gaan roesten en is de draagkracht van de vloer minder geworden.
+Als er is op dit moment aan de vloer geen schade wordt geconstateerd, is er dan nog een mogelijkheid aanwezig dat er later alsnog schade ontstaat?
Aangezien de woningen meer dan twintig jaar oud zijn, is het niet waarschijnlijk dat er nog schade ontstaat. Er bestaat één mogelijkheid dat er na meer dan twintig jaar nog wel schade optreedt. Dit zou het geval kunnen zijn als de condities in de kruipruimtes veranderen, zoals de relatieve vochtigheid.
+Heeft Kwaaitaal ook andere vloeren geleverd?
Nee. Er zijn wel vloeren die op Kwaaitaalvloeren lijken. Dit zijn de Flevovloeren. Deze vloeren zijn te herkennen aan de naamsvermelding van de fabrikant op de vloer (kopschot). Van deze Flevo segmentvloeren’ zijn geen schades bekend als gevolg van wapeningcorrosie.
+Zijn er nog andere typen vloeren waar chloriden in zijn toegevoegd?
Chloride toevoegingen zijn alleen geconstateerd bij fabrieksmatig geproduceerde Kwaaitaal- en Mantavloeren.

Een hoge vochtigheid en hoge temperatuur versnellen in beginsel het proces van corrosie, ofschoon dit niet altijd de doorslag geeft. In het westen van het land zijn de kruipruimten meestal vochtig; daar doen zich dan ook de meeste problemen voor.
+Wat te doen als er al isolatie aan de onderzijde van de vloer is aangebracht?
De isolatie in de vorm van platen of gespoten PUR schuim zullen tenminste bij de ribben moeten worden verwijderd om te kunnen nagaan of schade is opgetreden.

Nee. De schelpen houden weliswaar vocht uit de bodem tegen, maar vochttoetreding uit de woning blijft bestaan. Hierdoor is er voldoende vocht om de corrosie te laten doorgaan. Het aanbrengen van zeil of ander isolatiemateriaal heeft ook geen zin.
+Heeft spouwmuur isolatie effect op het corrosie proces?
Nee. Spouwmuur isolatie heeft geen effect.
+Is een laag schelpen in de kruipruimten een oplossing ter beperking van het corrosieproces?
Nee. De schelpen houden weliswaar vocht uit de bodem tegen, maar vochttoetreding uit de woning blijft bestaan. Hierdoor is er voldoende vocht om de corrosie te laten doorgaan. Het aanbrengen van zeil of ander isolatiemateriaal heeft ook geen zin.
+Kan bij het doorbuigen van de vloer vanwege ernstige constructieve schade ook schade ontstaan aan de muur?
Er ontstaat in beginsel geen constructieve schade aan de bouwmuren. Bij mechanische en chloridenschade treedt er na verloop van tijd roestvorming op. Bij mechanische schade is er beton weggeslagen en de wapening komt bloot te liggen. Alleen het oppervlak roest.
+De vloer is al gerepareerd met spankabels. Hoe lang blijft deze constructie in tact?
Als het aanbrengen van de spankabels is uitgevoerd overeenkomstig de CUR-normen, dan moet dit minimaal twintig jaar kunnen houden.
+Als er geen kruipruimte aanwezig is, kan er dan een gat in de vloer worden gemaakt?
Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Dit kan per situatie verschillen. Per geval zal onderzocht moeten worden of het draagvlak nog worden gegarandeerd. Als er in een vloer geen kruipruimte aanwezig is, dan wordt er vaak toegang verschaft via de tuin (gat graven).